Notícies

Assemblea General 2020

El passat dia 13 de febrer es va celebrar l’assemblea general extraordinària i també l’assemblea general ordinària de l’any 2020. Amb l’assistència de molts socis, a l’assemblea extraordinària es va procedir a la renovació (ratificació) dels membres de la junta actual de l’Associació. Tanmateix, es va informar de diferents vicissituds relatives a l’obtenció del certificat digital que expedeix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i que permetrà fer tràmits davant de l’Administració.

Posteriorment es va iniciar l’assemblea ordinària on la Presidenta va fer lectura de l’acta anterior, que es va aprovar. La Secretària va fer un detallat informe del número de socis en el darrer any i les previsions per mantenir el nivell d’altes en alça. El Tresorer va fer un informe de la situació econòmica de l’Associació l’any 2019 i la previsió d’ingressos i despeses pel proper 2020.

La Presidenta va informar de la propera creació de la Vocalia de Festes, la qual ja treballa de facto en l’organització de la Cavalcada de Reis i de la Rua de Carnestoltes.

Després d’una ronda de consultes i aclariments per part del presents, es va donar per tancada la reunió.

Etiquetes de l'entrada -

Escrit per

Som l'Associació de Veïns i Veïnes !

Deixa el teu comentari