Carrer Puerto Príncipe

Descripció del Projecte

Actualment aquest carrer es un dels mes transitats d’entrada al nostre barri, molt malmès i es per això que l’actuació a desenvolupar, consisteix en la reurbanització del C. Puerto Príncipe per millorar les seves condicions i adaptarlos a les circumstàncies actuals de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis. L’objectiu de l’actuació és millorar l’accessibilitat a peu i millorar el paisatge urbà mitjançant l’ampliació de voreres en el primer tram comprès entre el C. Felip II i C. Garcilaso i la creació d’una secció de plataforma única amb prioritat invertida en el segon tram comprès entre C. Garcilaso i Pg. de Maragall.

Per saber-ne més

Dossiers relacionats