Remodelació de la Plaça del Canòdrom

Descripció i desenvolupament del projecte

Breu cronologia del treball de l’associació de veïns i veïnes del Congrés Indians envers el Canòdrom i els seus equipaments.

Avui dia tres de maig hem assistit a la presentació del projecte executiu per l’arranjament de la plaça, son molts anys de lluita que us volem resumir en el següent text.

Aquesta aventura començava el 23 de març de 2006 amb una carta dirigida al Districte per l’ús públic de l’espai canòdrom (21.000 metres quadrats en el seu conjunt, grades, plaça, pistes de tenis, plaça on hi ha ara l’EB, i terreny on hi ha ara la petanca), signada aquesta per l’avv Congrés Indians i amb la reunió del 3 de maig del mateix any on es constituïa la taula de treball (endavant TT), formada en aquell moment per 35 entitats del Barri. El 17 d’octubre de 2006 és feia la primera reunió entre la TT i districte i on és va entregar una primera llista d’equipaments per a aquest espai. Acabava aquell any amb la primera assemblea veïnal el 27 de novembre.

L’any 2007 i 2008 son reunions en que es vol definir de manera mes concreta la distribució d’espais, es convoca la segona reunió veïnal el 7 de maig de 2008 fins que el 13 de maig la TT valora la proposta feta pel districte i planteja el seu posicionament.

Durant el 2009 i el 2010 continuen les reunions de la TT i districte fins que el 12 d’abril és presenta un projecte provisional d’usos parlant amb Urbanisme i el Consorci d’Educació, el 06 de desembre és decideix traslladar l’escola Congrés Indians a la ubicació actual, deixant lliure l’espai per la futura escola bressol, (avui EB La Morera). I un primer projecte d’urbanització de la plaça.

Maig de 2011 ELECCIONS
21 de desembre de 2011 primera trobada amb el nou govern de la ciutat i districte, aquesta es fa de manera conjunta amb l’Avv de la sagrera i l’Avv AMEC i no és fins a la reunió de 14 de febrer de 2012 que ens comuniquen els usos del edifici encara que la proposta concreta sobre aquests usos no serà fins el 22 d’octubre d’aquest mateix any. No és fins la reunió del 11 d’abril de 2013 que l’ICUB comença a negociar el condicionament de la plaça, encara s’haurà de fer un canvi de qualificació del sol, d’equipament a zona verda.

El 2014 l’edifici del canòdrom emprèn la fase definitiva d’obres que acabarà el febrer de 2015 amb la idea de posar en marxa el nou ús.

Abans de les eleccions del 2015, s’arriba a aquest acord amb el districte:
**Condicionament de la plaça del canòdrom mentre no es dugui a terme la urbanització de l’espai de manera definitiva. És necessari el condicionament de la plaça del canòdrom per a un millor ús i no permetre la seva degradació. Volem “endreçar” la plaça amb un ús més idoni que afavoreixi més rendiment social. La Taula de treball està d’acord en quant a millorar la zona verda, ampliant els arbres i posant unes escales en la cantonada Can Ros- Pardo, instal·lació de bancs, manteniment dels aparells de gimnàstica i posar un cartell amb instruccions d’itineraris d’ús.**

El 21 de novembre de 2016 la Taula d’Entitats del Canòdrom es va reunir per tal de valorar l’estat de l’actual estat de la plaça del canòdrom. I amb una carta a la Gerent amb data 5 de desembre se li diu, “A l’octubre del 2008 el districte ens va presentar un projecte de la plaça que mai s’ha acabat del tot. La vam inaugurar el 12 d abril del 2010. Des de les hores, no s’ha fet res més. Des de l’associació sempre hem esperat la reconstrucció de tota la illa amb els equipaments pactats. Però ara, veient com van les coses, ens agradaria tenir la plaça en condicions per gaudir-la millor tots. La plaça s’ha convertit, principalment, en un camp lliure pels gossos que campen al seu aire”.

El 6 de desembre de 2018 és presenta per part del districte un projecte que vol ser un reinici de discussió sobre la urbanització de la plaça.

2019, Un Equipament acabat. Divendres 1 de març de 2019, va tenir lloc l’acte d’inauguració de l’escola bressol municipal La Morera, situada al carrer Cardenal Tedeschini, 24, al barri d’El Congrés i Els Indians, al districte de Sant Andreu, que obre les portes al curs 2018-2019. Aquesta és l’escola bressol municipal número 100 de l’Ajuntament de Barcelona. L’EBM La Morera té capacitat per a un total de 87 infants, entre 4 mesos i 3 anys d’edat. En total, compta amb sis grups: un grup per a lactants (4 mesos a 1 any); tres grups per a caminants (1 a 2 anys) i dos grups de grans (2-3 anys).

El 25 de novembre de 2020 es concreta el que ha de ser el projecte definitiu de la urbanització, amb un calendari concret d’obres. La pandèmia ho estronca tot fins el dia 3 de maig de 2022 on es posa data de licitació d’obra pública per la urbanització de la plaça de Canòdrom, ara si definitiva.

El nostre treball no acaba aquí, també des de fa quatre anys estem treballant per la construcció d’un nou CAP (Centre d’Atenció Primària) a la cantonada del carrer Pardo amb Cardenal Tedeschini i des del principi en la definició dels equipaments per la construcció d’un poliesportiu PAV3 al terreny de propietat pública on hi ha actualment les pistes de tenis en règim de lloguer d’espai.