Etiquetes : canòdrom

Resposta definitiva a les al·legacions del PGM Canòdrom

El passat 3 de desembre vam tenir reunió amb el districte per parlar de nou sobre les al·legacions a la Modificació del PGM Canòdrom de l’Abril 2014. Com tots sabeu, al juny vam presentar al·legacions i des de les hores hem tingut diverses trobades amb districte i urbanisme. La primera i principal al·legació era la pèrdua de 3226 m2, que comportava la desaparició en l’actual pla urbanístic de les dues residències, gent gran i orfes disminuïts. Doncs bé, hem rebut la bona notícia que els recuperem en reserva de sòl per a un futur, només perdrem 26 m2. Això és una garantia de futur per fer aquests equipaments! Hàbitat Urbà ha treballat per donar resposta i hala trobat: aquests m2 s’han inclòs en els tres equipaments previstos: pavelló esportiu, centre cívic i l’escola bressol. Però, compte!, no vol dir que seran més grans, tindran la mateixa superfície constructiva prevista amb la zona verda ja prevista també. Però aquests 3200 m2 queden en “l’aire”, en reserva de sòl.

Seguiu llegint

Seguim endavant amb el Canòdrom

En les darreres reunions amb el districte del 29 de juliol i 18 de setembre s’han pogut aclarir qüestions pel que fa les al·legacions de la modificació del PGM del canòdrom (MPGM). El que no hem aconseguit son els 3000 metres quadrats de reserva de per a als futurs equipaments de centre de dia i residència i llar per a orfes discapacitat; tot i així el compromís per mantenir-ne 1000 a repartir amb els equipaments ja compromesos. segons l’Àrea d’Urbanisme aquests 2000 metres s’han de recuperar de zona verda per garantir la qualitat d’aquest espai verd d’acord amb els paràmetres establerts, i que si no es així, no passaria la Comissió Política territorial i urbanisme de Catalunya. Tindríem entrebancs en el protocol administratiu.

Seguiu llegint

A voltes amb el Canòdrom

El tema de la modificació del PGM del Canòdrom està candent.. més aviat que crema… De les al·legacions que vam presentar el 19 de juny encara no sabem res. El mes de juliol va ser mogut.

Per començar, en el Consell Plenari del districte del 8 de juliol, es va presentar en l’ordre del dia ”l’aprovació inicial de la modificació”. L’associació de veïns vam prendre la paraula per dir que NO podíem acceptar aquest punt a la part decisòria del Consell Plenari, donat que no estan resoltes les al·legacions presentades per nosaltres i altres entitats del barri. Era del tot IMPROCEDENT.

Seguiu llegint

Els equipaments del canòdrom, no està clar!

El passat 8 de juliol vam assistir al Consell Plenari del districte de Sant Andreu, per fer manifest el nostre rebuig a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àmbit dels entorns del Canòdrom.

Des de l’associació de veïns vam prendre la paraula per dir que NO podíem acceptar que es passés aquest punt a la part decisòria del Consell Plenari, donat que no estan resoltes les al·legacions presentades per nosaltres i altres entitats del barri. Era del tot IMPROCEDENT.

Seguiu llegint

Assamblea oberta de la Jornada de Lluita pel Canòdrom

El nostre barri té una mancança de serveis públics, equipaments i també, no volem perdre l’ocasió, de tenir més zona verda. El tancament del canòdrom durant l’any 2006 i la imminent expropiació del terreny de les pistes de tennis (21.000 m²), va obrir la possibilitat en el nostre barri de cobrir aquestes mancances.

Per aquest motiu, al Maig de 2006, es va constituir la Taula de Treball d’Entitats Canòdrom. Aquesta taula agrupa a 35 entitats del barri i entorn, i treballa de forma consensuada amb l’objectiu de definir un projecte adient a les necessitats de tot el barri.

Seguiu llegint