Transformació de la meridiana

Aquest no és un projecte en el que participem directament des de l’avv Congrés Indians ja que no afecta directament al nostre barri però que si ho fa a la ciutadania en general. Així doncs el que fem és fer-ne un seguiment participant en les reunions, estant en contacte directe amb les avv implicades i informant als nostres veïns i veïnes.