La Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians

Presidenta

Betlem Ayúcar Hidalgo

Secretaria

Montserrat López Caso Valdés

Tresorer

Jesús Ribera Rúbies

Vocals

Montserrat Quintana Serra
Xavier Gómez Peris
Daniel Playán Bernat