La Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians

Presidenta
Betlem Ayúcar Hidalgo

Secretaria
Montserrat López Caso Valdés

Tresorer
Jesús Ribera Rúbies

Vocals
Enric Barris Junyent
Xavier Gómez Peris

Daniel Playán Bernat
Montserrat Quintana Serra