Avís Legal

Avis legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic s’informa que aquesta pàgina web (www.avvcongresindians.com) és propietat de la Associació de Veïns del Barri del Congrés-Indians (d’ara endavant “AVV Congrés-Indians”), domiciliada a la Felip II núm. 177 08027 Barcelona amb NIF G-58071291.

La informació d’aquesta pàgina web de l’AVV Congrés-Indians té com a objectiu informar l’usuari. Tota la informació que conté és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

La responsabilitat de la utilització de la informació és de l’usuari. L’AVV Congrés-Indians es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar-ne o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

L’AVV Congrés-Indians rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per la l’AVV Congrés-Indians, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de l’AVV Congrés-Indians.

L’AVV Congrés-Indians rebutja la responsabilitat de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

Per a qualsevol dubte o suggeriment en relació a aquest lloc web us podeu adreçar a:

Associació de Veïns del Barri del Congrés-Indians
Felip II núm. 177
08027 Barcelona
Telèfon +34 933 407 012
NIF G-58071291
aavvcongresindians@gmail.com

Privacitat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades, l’AVV Congrés-Indians informa que les dades personals recollides a través de la seva pàgina web són incorporades en un fitxer de la seva titularitat i utilitzades únicament amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud, gestionar els nostres contactes i facilitar-li la informació del seu interès que ens sol·licita, i que són necessaris per al seu compliment. Aquesta informació serà guardada i gestionada per l’AVV Congrés-Indians amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Les dades que ens proporcioni podran ser utilitzades per mantenir-lo/a informat/da per diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a la nostra activitat.

Podrà exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit que podrà dirigir, adjuntant el seu DNI i la referència “Llei de Protecció de dades”, a:

Associació de Veïns del Barri del Congrés-Indians
Felip II núm. 177
08027 Barcelona
Telèfon +34 933 407 012

aavvcongresindians@gmail.com

El formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d’autorització, l’acceptació de la qual significarà que l’usuari/a dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades, d’acord amb la LOPD. S’entendrà que l’usuari/a accepta aquestes condicions si prem el botó d’enviar que es troba en el formulari de recollida de dades, abans de la clàusula de consentiment.

Propietat intel·lectual dels continguts del web

El contingut del web, és a dir, estructura, ordenació, texts, imatges, sons, documents, bases de dades, codis font, vídeos, etc… és propietat de l’AVV Congrés-Indians i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

La reproducció, l’ús, la distribució, la comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització escrita de l’AVV Congrés-Indians són infraccions que es castiguen segons la legislació vigent.

Els noms, marques i logotips propietat de tercers, exposats en el web, estan protegits per les seves polítiques legals.