Notícies

Intervenció de la Belen Ayúcar

Assamblea oberta de la Jornada de Lluita pel Canòdrom

El nostre barri té una mancança de serveis públics, equipaments i també, no volem perdre l’ocasió, de tenir més zona verda. El tancament del canòdrom durant l’any 2006 i la imminent expropiació del terreny de les pistes de tennis (21.000 m²), va obrir la possibilitat en el nostre barri de cobrir aquestes mancances.

Per aquest motiu, al Maig de 2006, es va constituir la Taula de Treball d’Entitats Canòdrom. Aquesta taula agrupa a 35 entitats del barri i entorn, i treballa de forma consensuada amb l’objectiu de definir un projecte adient a les necessitats de tot el barri.

A partir de les reunions celebrades per la Taula de Treball es van definir una relació d’equipaments nascuts de les demandes de les entitats (14 setembre 2006, consens en el llistat de demandes TT)

El 17 d’octubre 2006 vam tenir la primera reunió amb a la regidora del districte per traspassar les nostres demandes (llavors equip del PSC) i, posteriorment, el 27 de novembre del 2006, vam convocar la primera assemblea veïnal informativa al local de l’associació de veïns.

Els equipaments de barri i de ciutat pactats en els 21.000 metres són:

 • Zona esportiva (1 pista coberta 40×20, 2 pistes descobertes 40×20)
 • Centre cívic (casal de gent jove, hotel d’entitats…)
 • Casal i residència de gent gran
 • Aparcament soterrani
 • Residència per a orfes disminuïts
 • Zona verda.

Aquest llistat d’equipaments encara es manté avui en dia.

Respecte a l’edifici del canòdrom, sempre s’ha parlat d’un equipament de ciutat dedicat a la cultura i la innovació. La Taula de Treball ha mostrat el seu suport a la proposta.

Sí que és cert que en un inici vam reivindicat que fos d’us pel barri. Però el fet que la seva arquitectura sigui tan peculiar i la particularitat de tenir un premi FAD (Foment de les Arts i el Disseny) fa que l’edifici sigui un bé preuat per tots, que s’havia de reformar i mantenir invertint una gran quantitat de diners. L’Ajuntament va buscar un promotor que es fes càrrec de les obres, i aquest ha estat Institut de Cultura de BCN (ICUB), que el volia destinar a centre d ‘art i que ara serà un centre d’innovació per a empreses.

Històric sobre la lluita al Canòdrom 2006-2014

Des del 2006 fins octubre 2011 es van fer múltiples reunions i gestions, pactant amb l’ Ajuntament un pla d’usos i un pla d’urbanització de l’ illa compresa entre Riera d’Horta, Pardo, Concepció Arenal i Cardenal Tedeschini (21.000 m² aprox., 10.000 per equipaments i 11.000 per zona verda).

La primera proposta ferma que fa el districte a la Taula d’Entitats és al Març 2008 en un document que concreta els usos i ubicacions dels equipaments.

Durant tres anys es continua negociant anant endavant i enrere però sense iniciar els tràmits per fer el canvi de qualificacions dels terrenys del Pla Metropolità General de Barcelona del 1976 (PMG), requisit fonamental per fer la construcció dels nous equipaments.

El canvi de govern al Maig 2011 i la crisi econòmica ha fet que durant dos anys el projecte hagi estat paralitzat.

Finalment, al Maig 2013, després de diverses reunions de l’ associació de veïns, Taula de Treball i el districte, l’ajuntament torna a elaborar un document d’anàlisi amb tres propostes (A,B i C) del canòdrom (similar al del 2008). El document es presenta oficialment l’11 de juny 2013 en el Consell de Barri.

Després de diverses reunions, la Taula de Treball fa les valoracions de les propostes de l’administració i decideix optar per l’opció C i així ho comunica al Sr. Raimond Blasi, regidor del districte de St. Andreu (novembre 2013 en una carta entrada per registre).

Actualment, ja s’està tramitant el canvi de qualificació dels terrenys segons el PGM per poder definir els volums i l’espai on anirà cada edifici. Aquesta és la nostra prioritat: accelerar el màxim possible aquest procés administratiu. Fins que no es faci aquesta permuta dels terrenys no es podrà fer res.

Cal dir que NO s’ha contemplat construir cap edificació dins aquest mandat ja que no està ni pressupostat. Si que s’ha arribat al compromís de treballar i deixar tancat un projecte executiu per que sigui irrevocable, surti el partit polític que sigui en les properes eleccions al 2015.

Respecte l’edifici del canòdrom, l’Ajuntament de BCN i l’Institut de Cultura (ICUB) van arribar a un acord a principis de l’any 2009 per convertir al canòdrom en una “fàbrica de creació cultural”, similar al Centre d’Art Santa Mònica, que constaria d’un espai d’exposicions i un altre per a la producció d’art actual.

Les primeres obres de reforma les va realitzar l’equip d’arquitectes d’en Josep Mª de Lecea, que ja des de l’inici del projecte s’havia fet càrrec del seu estudi.

Però aquest projecte va ser parat per manca de pressupost per acabar les obres, i va passar a la Fabra i Coats (St. Andreu)

Aleshores va haver un impàs important d’inactivitat en l’edifici, fins no trobar nou promotor. La nova proposta negociada era que Barcelona Activa ocupés la planta superior i les entitats de barri la inferior, com havíem demanat si més no mentre no és fes el centre cívic (hi ha escrits que ho ratifiquen -29 de març de 2012, on parlàvem de “definir l’ús veïnal de la planta baixa de l’edifici canòdrom”).

Finalment, l’Ajuntament va tornar a pactar de nou a finals del 2012 amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), concretament del nou Departament de Creativitat i Innovació.

En el Consell de Barri del 16 d’octubre del 2013 la directora Sra. Inés Garriga del Departament de Creativitat i el nou l’arquitecte, Sr. Marc Aurelio, van presentar el projecte i el calendari d’actuacions.

El que es pretén és crear un espai de referència per a la indústria i facilitar el desenvolupament de projectes creatius d’emprenedors, que tinguin sortida al mercat comercial. Es faran programes de formació i serà un punt de trobada entre empreses i creatius.

L’edifici del canòdrom ha d’emprendre la tercera i definitiva fase d’obres al Juliol del 2014 per acabar al Febrer del 2015, amb la idea de posar en marxa el nou ús.

L’edifici té 3000 metros quadrats construïts.

Situació actual i expectatives

Ara mateix, hem arribat a uns acords amb el districte seguint el PAD:

 • Planificació d’un projecte executiu (compromís del districte de tancar ho abans eleccions 2015) dels equipaments ja acordats amb l’ajuntament en l’illa del canòdrom i les pistes de tennis: centre cívic, escola bressol, pavelló esportiu, centre de dia i residència per a gent gran, residència per a disminuïts, un aparcament soterrani i zona verda.
 • Activar i accelerar el procés de canvi de qualificació de terrenys.
 • Definir ús de l’edifici canòdrom per l’ICUB (Departament de Creativitat i Innovació). Finalització d’obres, presentació de projecte d’ús i inici del funcionament.
 • Condicionament de la plaça del canòdrom mentre no es dugui a terme la urbanització de l’espai de manera definitiva. És necessari el condicionament de la plaça del canòdrom per a un millor ús i no permetre la seva degradació. Volem “endreçar” la plaça amb un ús més idoni que afavoreixi més rendiment social.

La Taula de treball està d’acord en quant:

 • Millorar la zona verda, ampliant els arbres i posant unes escales en la cantonada Can Ros – Pardo.
 • Instal·lació de bancs.
 • Manteniment dels aparells de gimnàstica i posar un cartell amb instruccions d’itineraris d’ús.

Finalment, m’agradaria refermar la feina feta fins ara per la Taula de Treball. De la seva representació neix un treball de barri amb força i serietat davant del districte. La taula actua com a interlocutora única amb el districte, unificant i consensuant criteris i demandes per al barri Congrés-Indians per l’urbanització de l’illa del canòdrom.

La línia de treball de la taula d’entitats sempre ha estat basada en el diàleg amb l’administració. Un diàleg reivindicatiu i insistent en aconseguir els nostres objectius. Està sent un procés lent i, a vegades, decebedor i cansat… però no podem desistir.

El diàleg amb l’administració no és fàcil, els processos administratius no estan ben coordinats i són poc resolutius. També els dirigents polítics tenen altres prioritats i es perden “fent política” , tenint un discurs en positiu i molt bonic quan realment el que fan es deixar passar el temps i ignorar unes necessitats del barri.

I resulta, com va passar en el nostre cas i altres a BCN, que quan ja s’ha iniciat un procés de negociació amb un projecte com el canòdrom, es produeix un canvi de govern (2011) , que provoca nous plantejaments en decisions ja preses. I tot torna a començar perdent així un temps valuós.

Aquest document ens dona l’oportunitat de fer partícips a tots vosaltres del treball fet fins ara i dels acords presos. Hem de vetllar pel compliment d’aquests acords i no podem baixar la guàrdia en cap moment. Hem de continuar reivindicant els nostres drets sobre aquest espai, i fer saber a l’ajuntament que el barri continuarà reclamant el que és seu.

Etiquetes de l'entrada - , , ,

Escrit per

Som l'Associació de Veïns i Veïnes !

Deixa el teu comentari